Patine Architecten

Patine of ‘patina’ duidt aan dat een bepaald object (natuursteen, baksteen, koper, brons, …) de tand des tijds heeft doorstaan. Door verwering - blootstelling aan omgevingsinvloeden in de tijd - krijgen materialen een mooie en unieke ‘patinalaag'. Het doel bij restauratie is deze karakteristieke en onvervangbare patine te behouden.

Patine Architecten is opgericht door Anne Gorlé, ir.-architect en master in conservation of monuments and sites.

Het architectenbureau specialiseert zich in de conservatie/restauratie, renovatie en herbestemming van beschermde monumenten en andere waardevolle gebouwen. Patine Architecten wil zorg geven aan waardevol erfgoed en toekomst geven aan het verleden.

Sommige restauratieprojecten beperken zich tot zuiver conserverende of restaurerende ingrepen. Bij andere zijn een herbestemming en nieuwe ingrepen aan de orde. Het is dan belangrijk om de juiste balans te vinden tussen historische waarde en functionaliteit en op zoek te gaan naar een synthese van traditie en innovatie.

Andrea Bruno, gerenomeerd conservatie architect uit Italië en erevoorzitter van RLICC, zegt het als volgt “through renewal architecture lasts in time and each correct transformation certifies and guarantees its original memory over time”.

Correct ingrijpen op bestaande, waardevolle gebouwen is alleen mogelijk mits voorafgaandelijk grondige voorstudies worden uitgevoerd om de geschiedenis van het gebouw of de site te kennen en de kwaliteiten en waarden te ontdekken en te respecteren. De ervaring en de kennis van de restauratie-architect zijn daarbij van groot belang.

 

Anne Gorlé

Liesbeth Lacroix

  • burgerlijk ingenieur - architect
  • master in conservation of monuments and sites
  • liesbeth.lacroix@patine-architecten.be

Bart Van Moorhem

Liesbeth Florkin

Silke Verlez