De inhoud van het e-mailbericht en de bijlagen is vertrouwelijk en enkel bestemd voor de geadresseerde personen. Het bericht kan informatie bevatten die vertrouwelijk is of waarop auteursrecht rust. Kopiëren, verdelen of ander gebruik van het bericht en/of toegevoegde bestanden is niet toegelaten. Indien dit bericht verkeerdelijk bij u terecht kwam, gelieve de afzender dan te verwittigen en de informatie van uw computer te verwijderen.

E-mails die vanuit of naar het bovenvermeld adres gestuurd worden, kunnen door Patine Architecten bbvba gelezen en bewaard worden.

Het e-mailbericht en de bijlagen zijn gecontroleerd op computervirrussen volgens een standaardprocedure, wat niet garandeert dat ze er volledig vrij van zijn.